UI逻辑设计思维

TAG

UI体验 UI动效 UI平面 UI色彩 wordpress主题 经典款 行业聚焦

© 2012- by UI逻辑设计思维. all rights reserved. 注册登录
UI色彩Tag Archive page
Tag,Archive, UI色彩

Art204
Art204
251 P

eyoucms易优插件,三合一插件(验证码管理、多余图片清理、eyoucms日志)

views 4 19 hours前

eyoucms易优插件,三合一插件(验证码管理、多余图片清理、eyoucms日志)

易优三合一插件,是eyoucms站长用得最多、最基础的必装插件,整合了官方提供的验证码管理插件、多余图片清理插件、系统日志插件。安装它可以让站点在图片残留、验证码安全等方面得到全面提升。

Art204
Art204
251 P

一篇文章搞定全局组件在交互文档的使用

views 7 2020-02-18

一篇文章搞定全局组件在交互文档的使用

绘制交互流程原型时,会出现一些组件被频繁使用的情况。如果每次都将这些组件在原型上面展示出来,会给交互文档带来冗余,不够简洁,且增加交互和视觉的工作量。解决这些问题的方法就是使用全局组件。这样可以减少文档的冗余,提升文档的简洁度,减少交互设计师/产品经理的工作量。

Art204
Art204
251 P

颜色对比可访问性的常见误解

views 5 2020-02-18

颜色对比可访问性的常见误解

现今设计师们需要设计让所有用户都能访问的界面来满足日益增长的需求。适应残障用户是很重要的,但是有很多关于色彩对比的误解是由被误解的人造成的。 他们不了解色彩对比标准适用于何种情况,就鹦鹉学舌地重复这些误解来抹黑设计。不仅如此,他们还认为,每当使用颜色对比来传达信息时,界面是不可访问的。

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

views 30 2020-01-12

高效设计原型的7个心得

1

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

这些颜色太骚了!

views 47 2019-11-21

这些颜色太骚了!

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

2020年UI界面设计趋势

views 107 2019-11-14

2020年UI界面设计趋势

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

这素描我服!!

views 65 2019-11-06

这素描我服!!

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

UI界面中如何设计酬赏

views 112 2019-09-04

UI界面中如何设计酬赏

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

折叠屏场景设计探讨

views 107 2019-09-04

折叠屏场景设计探讨

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

今天有啥好设计??

views 131 2019-08-29

今天有啥好设计??

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

今天有啥好设计??

views 116 2019-08-27

今天有啥好设计??

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

Art204
Art204
251 P

views 225 2019-07-15

【UI逻辑】配色理论

网易云课堂《UI逻辑》
直播时间 2019-7-20 20:00-21:00

Art204
Art204
251 P

views 108 2019-07-15

【UI逻辑】色彩的黑白

Art204
Art204
251 P

views 159 2019-07-15

【UI逻辑】黑白世界

Art204
Art204
251 P

动效,只可意会不可言传

views 288 2018-05-16

动效,只可意会不可言传

概念动效是 UI 设计阶段最具有创造性的阶段之一,动效设计师会提供不同的方案和选项来同开发者和客户进行讨论。

Art204
Art204
251 P

学点动画中的色彩

views 244 2018-05-16

学点动画中的色彩

任何一种自然属性都能组合成创作

Art204
Art204
251 P

大块面中的渐变细节

views 430 2018-05-16

大块面中的渐变细节

渐变是非常有有用的吸引人的视觉工具,为很多设计项目增色不少。虽然使用渐变的方法很多,但是最流行的依然是将图片和文本放置在有渐变色彩的背景上。

Art204
Art204
251 P

是设计师你就要存的101种配色方案

views 302 2018-05-03

是设计师你就要存的101种配色方案

色彩搭配是设计中的重要要素之一。要营造设计对象的氛围和定位,靠的就是颜色的搭配。无论是单色、明亮色、冷色或是补色,所有的颜色都可以发挥设计的作用。

返回顶部